Gratis verzending

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De betekenis van de volgende begrippen wordt hieronder even uitgelegd:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen je terug mag komen op je aankoop in onze webshop (je “herroepingsrecht”);
Consument:
 als je je aankoop privé hebt gedaan, en deze geen verband houdt met je zakelijke activiteiten (je bedrijf, je beroep, etc.);
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: je recht om binnen de bedenktijd af te zien van je aankoop in onze webshop;
My Happy Seat: het bedrijf dat producten aan consumenten in de webshop aanbiedt, juridisch heet dat koop op afstand;
Overeenkomst op afstand: een contract tussen My Happy Seat en de consument die helemaal tot stand komt via een webshop;
Modelformulier voor herroeping: het hieronder opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Je vindt deze ook terug in de klantenservice van onze webshop.

Officiële naam: My Happy Seat
Vestigingsadres: Loddersweer 46, 4942 AG Raamsdonksveer
Telefoonnummer: 06-83235885

KvK-nummer: 75421984
BTW-identificatienummer: NL860277033B01

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van My Happy Seat en op elke overeenkomst gesloten via de webshop tussen My Happy Seat en de consument.

Voordat je een aankoop doet in de webshop, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan je ter beschikking gesteld in pdf vorm en in online (html) vorm. De pdf vorm kun je makkelijk, als je dat wil, opslaan op de eigen pc of printen. De tekst is in ieder geval ook altijd terug te vinden in de klantenservice van de webshop.

Als een aanbod slechts tijdelijk is of onder voorwaarden gebeurt, staat dit er altijd duidelijk bij.

In de webshop staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten. Hiermee kun je een goede beoordeling van onze producten maken. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk. Het is wel mogelijk dat de kleur van een product niet precies overeenkomt met de werkelijke kleur.

Soms zijn dingen te mooi om waar te zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) binden My Happy Seat niet, de consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over je rechten en verplichtingen, zodat jij weet waar je aan toe bent als je een aankoop in onze webshop doet.

Als een aanbod slechts tijdelijk is of onder voorwaarden gebeurt, staat dit er altijd duidelijk bij.

In de webshop staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten. Hiermee kun je een goede beoordeling van onze producten maken. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk. Het is wel mogelijk dat de kleur van een product niet precies overeenkomt met de werkelijke kleur.

Soms zijn dingen te mooi om waar te zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) binden My Happy Seat niet, de consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over je rechten en verplichtingen, zodat jij weet waar je aan toe bent als je een aankoop in onze webshop doet.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het bestelproces hebt doorlopen en je bestelling hebt bevestigd.

My Happy Seat zal daarop je een e-mail sturen waarin de overeenkomst wordt bevestigd. Zolang je de email niet hebt ontvangen, kun je de overeenkomst nog ontbinden door My Happy Seat een e-mail te sturen. Hierna kan je uiteraard gebruik maken van je herroepingsrecht.

My Happy Seat treft de juiste maatregelen om je persoonlijke gegevens die je invoert in het bestelproces te beveiligen en om voor een veilige webomgeving te zorgen. Dit geldt in het bijzonder voor de betaalgegevens die online worden verstuurd.

Je mag de overeenkomst voor de online aankoop van je product tijdens een periode van 14 dagen na ontvangst van je producten ontbinden. Daar hoef je geen reden voor te geven. Ontbinden doe je via een ingevuld modelformulier

Als My Happy Seat jou de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd tot twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde bedenktijd.

Als My Happy Seat jou in de situatie als bedoeld in het vorige lid alsnog de informatie stuurt over het herroepingsrecht, dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop je die informatie alsnog hebt ontvangen

Je mag onze producten tijdens de bedenktijd uitpakken om goed te bekijken of het product je bevalt en de werking (van bijvoorbeeld de ruggensteun) te controleren. Let erop dat –als je het product wilt terugsturen- het product wel schoon en in ongeschonden staat blijft en de verpakking in goede staat.

Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht door binnen de termijn het ingevulde modelformulier in te vullen en te verzenden, zodat we weten dat je af wilt zien van je aankoop in de webshop. 

Van My Happy Seat ontvang je duidelijke instructies hoe het terugzenden werkt. In de meeste gevallen zal My Happy Seat je een retouretiket sturen, waarmee je de zending retour kunt sturen. Het product maak je gereed voor retourzending met alles wat erbij was geleverd, in de originele doos en overige verpakking, en uiteraard in schone en ongeschonden staat.

In het geval dat je zelf voor retourzending moet zorgen, ligt het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht bij jou. In andere gevallen ligt dit bij My Happy Seat. Zorg er dus voor dat je een verzendbewijs hebt.

Je draagt zelf de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product (€ 7,50 ) in het geval het bestelbedrag van € 100 of minder was. Deze kosten worden indien van toepassing apart in rekening gebracht.

Als jij ons per contactformulier laat weten dat je van je herroepingsrecht gebruik wil maken, zullen wij je melding zo snel mogelijk elektronisch bevestigen.

My Happy Seat zorgt voor een snelle afhandeling van de retourzending en een snelle terugbetaling (zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na je retourmelding) inclusief eventuele leveringskosten (zie 8).

My Happy Seat gebruikt voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode welke jij hebt gebruikt voor je betaling.

Prijzen worden niet verhoogd in de webshop tijdens de geldigheid van een aanbod (bijvoorbeeld een speciale actie), tenzij My Happy Seat een prijswijziging moet doorvoeren als gevolg van een ander BTW-tarief. In het geval je voor zakelijke doeleinden in onze webshop een aankoop doet, ben je zelf verantwoordelijk voor het vaststellen en afdragen van de btw tegen het tarief dat in jouw EU-lidstaat van toepassing is (in overeenstemming met artikel 44 van EU-richtlijn 2006/112/EG).

My Happy Seat staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de kenmerken die My Happy Seat zelf heeft gecommuniceerd, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op dat moment geldende wettelijke bepalingen/overheidsvoorschriften.

Alle My Happy Seat producten vallen onder de standaard My Happy Seat fabrieksgarantietermijn van 12 maanden.

In de volgende gevallen komt aan jou geen aanspraak op de garantie toe:

 • Je gebruikt onze producten waarvoor ze bedoeld zijn;
 • Onze producten berg je bij slechte weersomstandigheden altijd op na gebruik in je huis;
 • Je houdt er rekening mee dat onze producten gevoelig zijn voor scherpe ondergronden, zee en chloor;
 • Je gaat zelf niet sleutelen aan kapotte producten. Neem meteen contact met ons op;
 • Je bent voorzichtig met scherpe objecten zoals scharen.

Een door My Happy Seat verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst hebt als My Happy Seat de overeenkomst niet goed nakomt.

Onder extra garantie wordt verstaan: iedere belofte die meer omvat dan de wettelijke verplichtingen van My Happy Seat in het geval My Happy Seat de overeenkomst niet goed nakomt.

Voor zover niet anders is bepaald bij de bestelling/ in de overeenkomst, moet je de bestelling vooraf betalen. Je kunt betalen via I-deal of handmatige overboeking. Kies je voor de laatste optie dan gaan wij bij ontvangst van de betaling pas over op verzending. 

Je bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan My Happy Seat te melden.

Als je klachten hebt over de manier waarop je bestelling en/of levering is uitgevoerd, horen wij dat graag zo snel mogelijk van je. Je kunt hiervoor het beste het contactformulier invullen op onze contactpagina met een duidelijke omschrijving van je klacht.

My Happy Seat beantwoordt deze e-mails binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen. Als de behandeling een langere tijd nodig heeft, laat My Happy Seat dit weten.

Onlinegeschillenbeslechting: De Europese commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting ter beschikking, dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/

My Happy Seat heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn gelden pas als ze zijn bekendgemaakt door My Happy Seat en slechts door overeenkomsten die vanaf het moment van wijziging en bekendmaking worden aangegaan tussen My Happy Seat en jou.

Lees, voordat je een My Happy Seat gebruikt, altijd eerst goed de gebruiksaanwijzing door. Deze vind je hier én in de tas waarin de stoel wordt geleverd. 

 • Laat de My Happy Seat goed drogen voordat je deze opbergt. Open de ritssluiting eventueel voor inspectie, maar verwijder nooit de bekleding.
 • Houdt er rekening mee dat onze producten gevoelig zijn voor scherpe ondergronden en chloor. Vermijd hiermee dan ook direct contact. Bij wiegend gebruik kan de antislip door puntbelasting slijten en bestaat het gevaar tot achterover slaan.
 • Bij langdurig gebruik in een geknikte positie kan het schuim aan de onderzijde oprekken. In de horizontale positie kan het kussen hierdoor terugveren naar de eerste positie. Dit is op te lossen door het kussen tijdelijk gestrekt met de onderzijde naar boven op te bergen.
 • De bekleding kun je reinigen met behulp van een spons met een oplossing van water en zachte zeep. Hierna goed naspoelen met leidingwater en laat de My Happy Seat goed drogen. Doe dit bijvoorbeeld met kringen van zout water.
 • Gebruik voor moeilijk te verwijderen vlekken zoals zonnecrème een hiervoor geschikte vlekverwijderaar en volg de instructie van het desbetreffende product op.
 • De Acryl bekleding is rot- en schimmelwerend behandeld, maar voorkom langdurig vochtig opbergen. Eventuele weervlekken kun je reinigen met een ontweringsmiddel. Volg de instructies van het desbetreffende product.

Waarschuwing;

 • Deze My Happy Seat is gevuld met een polyether schuim. Dit materiaal is brandbaar! Vermijd het gebruik van polyether schuim bij open vuur of op andere wijze bij directe of indirecte hoge temperaturen zoals heaters, onbeschermde lampen, brandende sigaretten, barbecues of laswerkzaamheden. 
 • Gebruik My Happy Seat uitsluitend om op de liggen en/of zitten. Het product is niet bedoeld als speelgoed of ligbed voor in het water.
 • My Happy Seat is niet aansprakelijk voor beschadigingen of letsel door onjuist gebruik van dit artikel!
 • Dit product is niet geproduceerd conform de eisen van de Britse Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988.